Corgi 216 Austin A40 Farina lådaad
Corgi 1 50 skala tärningskast CC12202 –Scania Friedge Tjärnväger - Dukes Transport Ltd.

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

CORGI 1 50 CC13705 SCANIA R SERIES TOPLINE FRIGE - SCOTT TRAWLERS LTD.

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Corgi 1981 ford mustang kobror, alla 5 inkluderade, gul, orange och vit.

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Corgi 267 röd Tyröd original Batbilene.

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Corgi 351 Land -Rover R.A.F. fordon.Blått.Nära -Mint lådaed.1950

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns