Deagostini F12TDDF 2015 1 24 skala modellllerler Le Grandi Ferrari samling nr.31 japan
DeAGOSTINI Weekly YMAHA YZR -M1 2016 VALENTINO ROSSI modellllerl 1 4 skala nr.19

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

död Note Last Scene Yagisaki FärdigFigur [Jun Planning]

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Decal Calca 1 18 Ford Escort B.Waldegard -H. Thorszelius rally Portugal 1977

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

DECAL 1 18 SUBARU IMPREZA 555 WRC PIERO LIATTI R.MONTEbilLO 1998 (04)

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

DECAL BMW M1 GIOVANNI ROSSI KRITERIUM DES CEVENES 1986 DnF (03)

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns