KAWASAKI MOTORCYCLE DIEGAT 1 12 750RS Z2 NY I låda MYCKET RARE KOLLEKTIV japan
KAWS COMPANION ÖPPEN UTGIVNING GRÖN Cow s s ällskap grå grå grå

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

KAWS passerar genom grå Mono COMPANION LÄKARE URSPRUNG FAKE öppna Edition 2018

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

KazuTakumi diorama Tillbehör series 1 35 Oakjapan importeraera

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Kb04c Max Factory Horse (vit) Figma Action Figma

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

KBT Deluxe, Plastic Monkey Svinge, röd.Bästa pris

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns