KATO N spårvidd C57 1 -order typ 2024 modellllerljärnvägsånglok
KATO Nskala Tågmodellllerl 10 -1430 EF63 Batch 2, 3 JR Blågn 2 bils Set

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

KATO Union Pacific EMD SD -45 Diesel Loco DC Operation H.O.1 87

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Katt 3500 Zeppelin Locomotive Diesel blå G 65533;65533; tzold 50403 H0 1 87 Taigatguldmmel Neuf

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

KAWAI Mini piano P -25 Röd 1107 -2 av Kawaigakkiseisakkusho

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Kaws - Companion blåsh (öppna) 2017 vinylleksak figuren

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns