KATO N skala N700A Nozomi Lägg till -on 4 -Bil Set 10 -1175
KATO N skalaMD F7 A B SET GN D CB10602421

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

KATO N skala C57 4th order typ 2023 tågmodellllerl ånglok

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

KATO N skala Orient Express 1988 Paris -Hong Kong Basic 8 -bil Set 10 -1230 Järnväg

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

KATO N SKALL F7A DCC FRIGHTTINB1066273DCC

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

KATO N spårvidd EF57 3069 -modellllerl Tåglokomotiv, Ny i rutan

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns