BALEFUL REALMGATE - WARHAMMER - spel WORBHOP \\\935;
Bambona Legno Wayang Golek Burattino Burattino con Asta Originale GO14

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Banadai Kamän Rider Zi O DX Grand Zi O Ride Watch Maskerad Rider

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Banco template S-16japan importeraera

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bandai - robotarandar Gundam Sentinel Gundam Mk5 Federal färg (vit)

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bandai 0154600 1 100 skala GN -001 hs -A001 Gundam Avalanche Exia MS Gundam 00 V JP

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns