Bachmann RS -3 Interstate 31 DCC & Ljudobjekt 63909
Bachmann Spectrum 8013 GE 44 Ton Switcher söderern HO Loco.w Old Clprs

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann Spectrum UP Passagerarbil uppsättning av 7

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann Trains Chattanooga rödo för - Run Ho skala Train Set

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann Williams E -Z Street O Polisbil 42727 NY

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Badande Ape Teriyaki -källa lådaad figur supersällsynt klädd i hajhuva WGM

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns