Bachmann klass 44 D3 Skidda BR grön with DCC - ljud 32 -650DS - FRI FkonstYG
BACHMANN LTD EDITION MERSEYjärnväg 150 KLASS 2 bil DMU (LINESIDE WEATHEröd) 32 -935Z

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BACHMANN N skala DASH8 -40CW DCC SANTA FEB6752

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann OO Gage 31 -586 klass 70 Diesel 7003 Freightliner

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann PLUS Great Northern EMD GP35 Diesel 11509

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann Scenocraft Suburban Station ref 44 -0045

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns