Bachmann HO Transcontinental Set w DCC BAC00827
Bachmann klass 47 47209 {65533;gry 6553333; Herbert Austin 65533; Distribution av järnvägsfrakt DCC

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann N 2 -6 -2 Prairie SOU grön BAC51572

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann N SD9 w DCC & Sound Value PRR BAC62352

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BACHMANN OO GAUGE 31 -765NRM GNR ATLANTIC KLASS C1 3251 LNER grön

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann ref 32 -083A klass 56XX Tank loco 6644 BR Grön kamm loco BNIB

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns