Bachmann HO 2 -6 -0 Mogul w DCC &Sound Va BAC51813
Bachmann HO Diesel Digital Commander Train Set Santa Fe GP40 & FT Locos BAC501

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BACHMANN HO SCALCO 2 -6 KANADIAN NATIONELL NY I låda

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

BACHMANN HO skala 51802 NEW YORK CENTRAL ALCO 2 -6 -0 STEAMMOTOR OCH TENTER SUND

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BACHMANN HO SCOLE HARVEST EXPRESS CN FRÄKT STkonstER NY I låda

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann klass 43 WarshipRapid BR Maroon Full gul Ends 32 -068 (-fri Shipping)

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns