Bachmann 32 -980A Klass 66 Institution of järnvägway Operators 66728 GBRF 21 DCC
Bachmann 39 -262B BR Mk1 RMB Miniatyr Buffet bil SR grön BNIB

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann 45241 HO -skala Operating Windmill från Thomas and vänner

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann 52402 HO 2 -8 -4 w DCC &Sound Value, C &O Kanawha

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann 58818 GRUMPY DIESL W RÖR EYES

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann 63516 HO GP40 CR

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns