Bachmann 32 -737 OO Gage DB Schenker klass 66 0 66065
Bachmann 32 -939DS klass 150 2 150236 Arriva Trains Wales (DCC Sound)

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann 39 -032 BR Mk1 SK Andra korridoren Sealink BNIB

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann 45239 HO Knapford Station Kit

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann 52204 -6 -0 DCC Rdy MPA HO 02289522043

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann 588198 HO Thomas & Vänner Grumpy ståard DC Diesel Locomotive

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns