Bachmann 32 -102Z, OO -profil, klass 08 Diesel Shunter, 08507 Weatherd blå SP ED
Bachmann 32 -375DC klass 37 37672 dc monterad i Transjärnväg Livery

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann 32 -575a Dampflok Ivatt klass 4MT 3000 LMS

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann 32 -816NF Colas järnväg Class 47 Diesel Locomotive 47727 Rebecca

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann 35905 HO Stone Engine Shed hkonsts byggnad Kit

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann 44 -0095 Scenocraft Stone boking Hall byggnad OO Gage

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns