Bachmann 31 -236A OO Gage BR grön Class 205 DEMU 1121
Bachmann 31 -614 Br Br Classe V3 R 65533;65533;servoir Br svkonst Dernier {65533;65533; Cusson DCC Homologu 65533;; T48;

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann -31 -920 Dampflok H2 klass Atlantic 4 -4 -2 2421 söder Foreland SR Spur 00

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann 32 -175 Lms Crimson 2 -6 -0 Krabb Klasse Lokomotive 13098 Ungebraucht

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann 32 -412 BR blå klass 25 Bo -Bo Diesel Locomotive 25083 Weatherd

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann 32 -750 klass 57 008 Freightliner Explorer

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns