BACHMANN 31 -088 3200 EARL KLASS STEAM LOCOOTIVE BRAND NY
BACHMANN 31 -404 SYDHERN 4 -6 -0 HERRE NELSON KLASS 855'ROBERT BLAKE '

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann 31 -663 klass 47 0 nr 47209 Herbert Austin järnvägkried Distribution OO

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann 32 -044 klass 20 D8028 BR grön med Indicator Discs 21DCC NY

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann 32 -331 klass 25 1 254043 BR Grön, full gul Ends Weatherd OO Gage

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann 32 -560 klass A1 60117 BR ljus grön British järnvägways OO Gauge

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns