BACHMANN 00 GAUGE - 32 -111 - KLASS 08 DIESL SHUNTER 08243 BR blå HINGD DÖRR
BACHMANN 00 GAUGE ­31 -116 ­ståARDKLASS 4MT BR GRÖN PRESEröd ­DCC rödO

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BACHMANN 1 87 HO SKALE ÖVERGRIPANDE BEGRÄNSAD UTBILDNING NY FAKTORSÖKNING

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bachmann 29801 On30 trä Side -Dump bil (3)

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bachmann 31 -238A OO Gage BR blå klass 205 DEMU 1122

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bachmann 31 -627B Dampflok klass 3F 3520 LMS Spur 00

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns