I The Night Garden Cuddly samlaable mjuk leksaker
IBERTREN N 353 354 355 360 –Lot 4 TANK WAGONS 2 AXES - like NY - OVP

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

ICE HOUSE S skala modellllerler järnvägroad Structure Nonserad laser - Cut trä Kit LA581

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Iceman X -man Xavier s skolförundras Heroklix NM förundras Heroklix

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

ICM 1 16 S.W.A.T Team Leader

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

ICM 1 48 Henschel Hs126B -1

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns