I låda Sentinel 35 Mechatro Wego Deluxe gul grön Figur 75Mm Autentisk ny
I fråga om följande

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

I ruta 1970 Mattel varm Line Mighty Mover Set med varm Line Tåg Bilar

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

I8leksaker Sarada Chan Kvinnlig figur Set I803 12''röd Armor Version Doll leksak

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

ICE 3 DB 4 {65533;gry 5533l;65533;95533;Ep VI digital son -HO 1 87 -ROCO 72041

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Ice Storm Beta NM Gröna Mindre vanliga MAGI

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns