Hw 1 18 Ferrari Mondial 8
Hyakushiki Shitei III Kai Air Defense Fighter (1 48 Tamiya)

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Hypnograf.Tänk roligt.Sjöfkonsten är fri

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

I Breeze Skull'n Flames Diamond Kite.Inkluderad sjöfkonst

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

I krig 3 e HAMMARBRIST II FULLSTÄLLT SKALL REPLICA WEAPON STOR GUN NY

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

I The Night Garden Large Talking Makka Pakka mjuk leksak Perfect Companion NYA FRAMTIDEN UK

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns