Huracan 2015 Presentation Top Marques samlaibles 1 18 ;TOP36A
HUVJUR AVVILJER AV FJÄRN IRONMAN TONI stjärnaKMÄRK XLIII DIES278D09

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Huvudarmén - 5030 - Spkonstan Hoplite i Heavy Armor, 5th C. BC - St. Petersburg

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

HUVUDHJUL 2014 TILLTRÄCKNINGSHUVUD DATASUN blåBIRD 510 WAGON FACTORY

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

HUVUDHJUL SOM FÅR RESOLOG I CEmänT MIXER PrödOTYPE FRÅN LARRY KOLLEKTIV

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

HUVUDHUVUD 2006 FORDRAGSHUNT 1969 DODGE CHARGER orange FAKTORN

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns