HTF blåS CLUES Verksamhet Maillåda tid konst Stationär bärare w Flag
HU skala Atlas MP15DC Nacionales de Mexico DCC & Ljud 10011065

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

HUBLEY årgång Kkonst IROND INDIAN MOTORCYCLE KRAFT

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Hudora 72148 HDO Nesschaukel 110 pk

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

HUGE 2000 TRADING bilD LOT Herregud YUGIOH, POKEMON, bilDFIKT VANGARD, MAGIK

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

HUGE årgång LOT Tjärnvägs Pictorial modellllerler Airplan planR, Klipp ut Magazine

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns