varmE HJUL STORA KOLLER PÅ BrödTSKOLLER FRÅN LARY TRYCK
varmE HJULER LIBERTY FRÄMJANDE - 2005 lycklig HALLlågEN VW DRAG buss 26 1300 LÅG \35;

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

varmE leksaker JOHN BLAKE MED BAT -SIGNAL 1 6 FIGURE SELD I brun låda

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

varmS leksaker IRONMAN 3 HAL AV ARMOR LED DIORAMA PkonstY PrödOKOLL DSC001B x4 1 6 NY

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

varmleksaker HT MMS539 Avengers 3 Infinite War 1 6th skala stjärna -Lord Colleble leksak

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

varmleksaker stjärnornas krig Revenge of the Sith Anakin Skypromänader MMS437 - Jedi kläder

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns