varmbird Drone med Kamera för vuxna, 720P Wide Angle HD WIFI FPV...
varmE HJUL LIBERTY FRÄMJAR MAGISKA VECKOR AV bilS VW DRAG buss 170 1200

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

varmE HJULER DEMON 30 - BEEBE - och MULLIGAN FRONT MOTORBRÄNSLE DRAGSTER - NY

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

varmE leksaker 1 6 SKALE SURRE KVINNA UTBILAR FILM KOLLECTORS SIGURE

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

varmHJUL rödLINE KLASSISK KORD LJUS grön

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

varmleksaker HT Avengers Infinity War 3 Mark L COSB547 Super Thruster Q Version leksak

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns