heta hjul Super Ultimate Garage spelastat - fri Shipping - NY
heta hjul Ultimate Gator bil Wash spelaset med färgändrande bil

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

heta hjul, den största Super Ultimate Garage spelastat, FAST, SAFE

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

varmCKISS GREKTOR 1952 bil 1 43RD STORLEK modellllerL 4 DÖRR SALOON VERSION Y0675J

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

varmE HJUL rödLINE SOCKER CADDY LHT grön EXCELLENT

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

varmE HJULER KOLLECTORS KYL 2006 MIB

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns