heta hjul Prödotyp Barbie Skin Blank bas Mazda RX7
heta hjul rödline 1968 US blå Cust Cougar Dark Interior NM

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

heta hjul rödline Demon in Olive samlaors Quality Condition

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

heta hjul rödline sedan'68 samlaor Top 40 1967 Camaro Pearl vit

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

heta hjul RLC 2014 {Bloody 65533;65533; 64 Pontiac GTO, 3000

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

heta hjul snaps on R32 Skyline, Mustang Mach1, Celica, W -oozie, Loose Excel Cond

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns