heta hjul Mega Myjnia Samochodowa City Färg Shifers - Atak Krokodyla
heta hjul Old Cobra Out Utskrift Sällsynt

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

heta hjul Real Riders 1982 Classic Cobra blå W bild Prödector Sällsynt HK Base HTF

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

heta hjul rödLINE 1971 ljus GREEVIL WEEEVIL NÄRMAR MINT MED ICKE INTERIOR

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

heta hjul rödline Magenta AMX 2

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

heta hjul rödlines 1967 Egen Mustang

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns