heta hjul Ferrari Testjärnaossa Speed Fleet New 1986 röd w Tan Interior 1 64
varm hjuls varmWklackar legerade bil RLC

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

heta hjul Legends 17824

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

heta hjul Lot of 11

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

heta hjul mf röd'40s träIE Park'n Plates (kanadensiskt nummer) VHTF 40 s träIE

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

heta hjul Period Korrigera Mercedes 190e Evo II begränsad to 750 pcs Mycket sällsynt

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns