heta hjul Elite James Bond Spectre Aston Mkonstin DB10 Die -cast fordon1 18 skala
heta hjul Ferrari Racer 330 P4 Lot av 2 med fel variation Sällsynt

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

varm hjuls varm Bird the varm Ones 1982.Vinst.VHD -variation.

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

heta hjul Larry Front Front 65533;'s, Phil 65533;'s, Wayne

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

heta hjul Lot of 100 Random bils

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

heta hjul Miami Vice Ferrari F512 M Don Johnson Hollyträ 1 64 U

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns