heta hjul 2019 Nationals Convention Finale Dodge A100
heta hjul 50th Annivery bil Inspirerad samlaors Button 1 64 th, 5 Biluppsättning

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

heta hjul Aries Wagon 3258 gul Chrysler träy DieCast Hong Kong 1981 Mattel

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

heta hjul Camaro Z -28 Speed Fleet Series NRFP 1988 Röd 1 64 w prödecto Pk

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

heta hjul CUCOM BARRAGUDA - Original 16 - US - Restaurerad - årgång - 1 64

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

heta hjul Egen Volkswagen VW rödline årgång No Sun Roof Mycket sällsynt

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns