Air mjukFire Army Force complete AK -Series V3 Gearlåda with Torque Motor
AIRbuss A350 -900 House färg 1 200 Limox vinges AS03 A350 XWB

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Aires 1 48 Junkers Ju87D Stuka Detail Set för Hasegawa kit

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

AIRFIX 1 24 De Havilland Mosquito FB mk. VI A

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Airfix 1 72 Handley Page Victor K.2 Sr.2 _A12009

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

AIRFIX 1 48 KIT MONTAGGIO AEREO röd ARROWS FOLKLAND GNAT T.1 konst 05124 serie 5

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns