Action leksaker Ultra Ginga Super Man TIGA 60cm PVC Figur SHP
AD &D 1 a Ed Modul - D3 VAULT AV DROW (RARE 1978 EXC))

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

AD &D Draklans miniatyr Ral Pkonstha 10 -500 röd drake AV KRYNN -miniatyrer

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

AD799 varmWklackar MATTEL 1 18 DODGE CHAGER 1969 69 BON ETAT

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Adepticon begränsad Edition Primaris Löjtnant Amulius Space Marine BRAND NY

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Adeptus Titanicus Civitas kejserligis Administration Sektorspel arbetarhop Terrain

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns