ACME 1 18 1932 HAMMEröd STEEL FORD 5 WINDOW - CASE NY - A1805013
ACME 1 18 SUPER RAT MONDELO FIAT - CASE NYTT - BÄSTA PRICING

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

ACME 3 -tlg.INTERFRIGO K FRAM5533;FRAMTIDE 65533; hlwagen Set, FS

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

ACME 50861 järnvägstransport blandad FS Typ 1955 Lever Chestnut ep.III

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Acme 60168 FS E.646 040 ep.IVa

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

ACME A1801825 1968 FORD MUSTANG SHELBY GT 350H COBRA HERTZ 1 18 DARK GREN

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns