Stop'Greet Station for the Thomas & vänner Talking järnvägway Series New in låda
Stor modellllerl för BETLEY Continental flygagaing stjärna Touring 2010 - darkgrön - 1 43

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Stora Bunde15 Matchlåda Yesteryear modellllerler I rutor Fords Talbots Mint VGC

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Stora plan Gpmz4534 Realfljus 7.5 W trådlös Slt Interface Export - Gpm -Z4534

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Store Horned Owl Floor pussel.Ceaco Inkluderad sjöfkonst

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Storm Leksaker 1 12 skala Mike Tyson den kollektiva aktionsmodellllerlen TATOTO

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns