STON MkonstIN VANKISH GLOSSY VITT 1 18 modellllerL bil AV bilkonst 70250
Stor färglös överkropp i övre delen av den övre delen av den övre delen av Canopi X 10 Ft High for ungar

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

STOR årgång 1920 s ARKADE CAST MIL modellllerL T FORD COUPE

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Stora Lot årgång Ledande leksakssoldater Krypande Infantering Flag WI

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

STORA UNCLEAN EN HÖGRE DAEMON AV NURGLE - AGAR - WARHAMMER 40K

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Storm samlaibles 1 12 skala Ultra Street Fighter II 2 Evil Ryu Figur - Ny

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns