Steve Mcdrottning Bullitt avec Figureine 1968 Ford Mustang grönljus 51207 64
STEWkonst hobbies HO skala F A B SET FTA Single Heathljus PWD LEHÖG VALLEY

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Stilla Havets rand stigande Saber Athena - TAMASHI NATIONER

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Stjärnkrig i minigalaxer i krig. 4 förseglade lådor.

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Stjärnornas krig - Episod VII - Rey Premium Format Figur 1 4 Status sideshow

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Stjärnornas krig 1 72 Y -flygagagare JP

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns