stjärnornas krig Millineum Falcon Gunner Station Han Solo Luke Skypromänader POTF 1997
stjärnornas krig Original 1983 Returnering av Jedi kejserlig Shuttle 93650 Med låda

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

stjärnornas krig POTF2 grön bild Tuskin Raider (Slanted Bubble) AFA 85 NM Kenner 1996

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

stjärnornas krig Rebeller Saga Legends Mission Series Agent Kallus Hera Syndulla

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

stjärnornas krig Rogue One Rapid Fire kejserlig AT -ACT promänader Nerf avlägsen kontrollera SEALD

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

stjärnornas krig svkonste Serie Force Fx Lichtschwert Luke Skypromänader Tillbaka av Jed

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns