1970 Chevrolet Corvette -coupe,1 25 -skala,säljfrämjande modelllllerl för återförsäljare,Marina blå
1970 Ford Mustang Boss 429 blå 1 24 tärningskast modelllllerler bil av Jada

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

1970 Oldsbilene röd 1 18 1805607

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

1970 -talet Kelloggs PEBBLES CEREAL PrödOTYPE Fröd FLINTSTONES FIGURE

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

1970 s Winross B &W Express Semi med Original låda, Nice

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

1971 heta hjul rödline HEAVYWEIGHTS Racer Rig nice All originell disspela

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns