1957 Chrysler 300C av Madison modelllllerler
1957 VOGUE TEEN JIL 10 -IN promänadER STRUMBERRY BLONDE DOLL W NAVY DRESS

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

1958 -KEVROLET IMPALA - KONgrönIBIL - DIESCAST - DANBURY MINT - NY årgång

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

1959 Cadillac Series 75 Limo 1 43 TSM 114336 hkonsts NIB n tärningskast neo matrix coll

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

1959 Pontiac Bonneville Royal Amethyst 1 18 Sunstjärna 5182

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

1960 Plymouth Fury öppna Congrönible The Platinum samling

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns