1942, Ohio konst, BK Benjamin, Hjärter Drödtning 4 -pc Barn 65533;65533;
1949 Bristol 400 –Mikansue 1 43 i rutan 34299

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

1950 Sawyer's Viewmaster Stereoscope w arbetssätt Luma Viewer &16) Reels & låda

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

1950 -talsmodelllllerl för träfkonstyg

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

1950s Pedal båt Rare Metal Pedal bil samlaor Show PAPPA FÖR BEHÖRIG BESKRIVNING

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

1953 Ferrari 340 Mexico Road bil van Tameo Kits

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns