1930's TIPPCO AIRLINES TIN leksak plan SbilCE -US ZONE -TYSKLAND GÖR -AVTAL.
1933 Katzenbammer ungar 4 Picture Puzzels lådaed Set King Features Nej.914

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

1936 Pat O'Brien s KINA KLIPER Ring Quaker spannmålspremie

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

1940 Bil Ford 1 Racer Built årgång T Antique 25 modelllllerlerl 24 Metal

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

1941 KEVROLET SÄRSKILD DELUXE KONgrönIBIL CREAM DANBURY MINT 1 24 DIESAT

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

1948 CHRYSLER TOWN OCH LAND KONgrönIBIL träY DANBURY MINT DIICAN 1 24 MIB NIB

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns