1518 Liten frödspuzz Masters Wide Sasakura Ironpei Moonljus Bath New
15mm DPS målade Achaemänid Persian Kardakes med båge, sköld och Javelins GH987

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

15mm Jordanier för AIW Öde för en Nation Flames of War Arab Israeli Wars Jordan

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

15mm Terrain Mix Roads, Walls and Trees Trenches

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

15x Oxford tärningskast modelllllerlerler 1 76 jobblott.Kommersiell, brand, militär, Showtid

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

16kvadrat mjuk drake 3D Enorma Mjuk Jätte Trilobites Kite Outdoor Sport Lätt att flygagaga Fra

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns