100 x 100 pochettes Ultimate Guard lot 10000 kortmuckar Pocke mon magi
1000 bit fluffig bebis värld D -1000 -371 japan

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

1000 bitar delfiner i havspusslet

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

1000 Brick pusselaw Wafflewy Character bok (50 x 75 cm)

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

1000 Pjäs Evangelion New Theatrical Version Break 1000 -128

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

1000 pusselpussel leksak berättelse Pkonsty Pkonsty till originalet (51x73.5cm)

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns