Frank Miniatyr Dansk Warrior 75mm Oförtjänt hkonstskit
Franklin Mint 1 24 1932 Ford modellllerler 18 V -8 Kongrönible Sedan Bonnie och Clyde

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Franklin Mint 1 24 1958 Chrysler 300D Kongrönible LTD 2500 Ny Sällsynt

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Franklin Mint 1936 Bugatti Typ 57SC 1 24

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Franklin Mint 1964 Ford Mustang Hardto p Coupe 94 med alla papper

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Franklin Mint Armor samling B -17 Ge den till farbror Metal modellllerler 1 48 Ny

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns