Förvald Godzilla 1998 Shonen Ric begränsad rödigering s ällsynt figur mjuk vinyl f s
Förvirring - The Totale Verwirrung der Sinne

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

FoW 1x WPR2017 -012 (-bok of Dark Laptiberättelse, Subjugation Fairy Tale)

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

FOX VALLEmodellllerLER HO skala 20203 GP60 ATSF RDNEW DCC rödO

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Fox Valley modellllerler 7008 N Georgia järnvägroad GE ES44AC GEVO Diesel Locomotive

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

FRÅGA OM KUNGAR CAbollEROS OCH ANTER BrödONNIAN DE METALL VARHAMMAR BRETINIA

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns