FÖRSTA GEAR 1 34 skala K & B POTATO FARMS modellllerLB19 -4110
Första legionen Napoleon s Europa NA0291 Brittisk korpral som hjälper skadad officer

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Första legionen GW001 Tysk officer på telefon - 62nd infanteri Regt

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Första legionen ROM04 kejserlig Roman Praetorian Guard med spjut

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Första lotterididolen Askungen flickor Låt oss festa Ett pris Visual Crosscute

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Första upplagan av Doom Trooper Booster låda SEALD Herregud Se bilder på en låda C C

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns