Första Ed Dark magiian Girl Drakriddaren Yu -Gi -Oh Kort DRLG -EN004 PSA 9 MINT
Första legionen - TYW012 - Spanska Tercio ståard Bearer - Trettioårskrig

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Första legionen AWI098 träland Indian Squaw med Boy Hunter och bebis

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Första legionen NAP0560 Preussisk 6lb Field Gun

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Första legionen TYW022 Spanska Tercio Pikeman

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Första rödskapet 1957 International R -190 med bränsletankar CITGO 1 34 RARE

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns