Förseglade Imex 3207 Det hundraåriga kriget, franska riddare i 1 32 skala, 54mm
FÖRSTA 4 FIGURES ENE -PUNCH MAN SAITAMA 60cm

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

FÖRSTA GEAR 1 64 SKALE INTERNATIONELL PROstjärna modellllerLB60 -0208

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Första legionen ACW072 2 a Wisconsin Frivilliga Drummer

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Första legionen NAP0073 Franska 2 a bilabiniers ståard Bearer Charging

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Första legionen ROM73b Den romerska legionären stående w Cloak Legio II Augusta

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns