Förfordran 3 30 transformers Masterpiece MP -43 Megatron (Beast Wars) New japan
Forgevärld 30K DPS målade järnkrigarlegionen Tyrant Siege Terminators AP6895

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Forgvärld OOP Solar Auxilia Surgeon - Primus Aevos Jovan & Medicae Orderlies

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

FÖRKLARING AV DE FEM TRÄNGARNA I L5R C &J ANCENTRALA VAPEN

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Förlaga del - IJN slåssship Yamashiro 1943 (Plastic modellllerler) 496872860062

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Förlaga Pet leksakota Publica tillverkad av ATC Asahi leksak från japan 1 43 skala NM sällsynt

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns