G 65533.65533.tzold 31059087 BR 03 1020 -1 Ep.IV DR Digital ZIMO mit Pufferpeicher, NEU
G1305 -tändningsmodellllerl 1 43 Gloria Y30 4Dörr Hardtp Brougham VIP Blac NY F S

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

G2FAF745 Gemini 200 Franska flygagagvapnet KC135r 1 200 739 Förlaga flygagagplan

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

G2USA573 Gemini 200 USAirways CObussS3000 modellllerlerl flygagagplan

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Gå Board spel Set Yunzi Stones Top Strategy Convenant Nylon Bag Travel Buddy

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Gaffel (Utmärkt engelska) - Obegränsad - MTG

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns